VvE Totaalpakket

Een kostenbesparende totaaloplossing voor uw VvE

Administratief Beheer


Het beheer van de financiële administratie is waarschijnlijk het meest belangrijke element voor een Vereniging van Eigenaren. Er gaat namelijk nog al wat in om. Zo kunnen de reserves wel oplopen tot tienduizenden euro's. Dan wilt u wel dat hier professioneel mee wordt omgegaan. En wat als uw buurman een achterstand in betaling heeft? Geen leuke klus om daar even aan te bellen. Reden genoeg om hier Ævego voor in te schakelen.

Ledenadministratie
 Bijhouden van een ledenregister
 Innen van de servicekosten
 Signaleren achterstallige betalingen, nemen van incassomaatregelen
 Verstrekken van gegevens bij een eigendomsoverdracht aan notaris
 Versturen van een welkomstbrief aan nieuwe leden


Financiële administratie

 Accorderen facturen en verrichten van betalingen.
 Administreren van de bankrekening.
 Beheren van de reserves.
 Opstellen van de jaarstukken, balans en exploitatierekening.
 Opstellen van een begroting en signaleren van overschrijdingen.

VvE Extra diensten
Buiten het VvE Totaalpakket kunnen wij nog veel meer voor u betekenen, zoals:

 Tussentijds extra opsturen van financiële overzichten
 Verzorgen van de salarisadministratie indien de VvE personeel in dienst heeft
 Het laten opstellen van een accountantsrapport en het verstrekken van de gegevens
 Het jaarlijks afrekenen van de verwarmingskosten

 

 

 

 

Volgende