Over Ævego

De organisatie die er staat voor u!

Privacy policy

 

Bij de registratie van persoonsgegevens past Ævego te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe. Ævego behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Verplichtingen van de wet uitgezonderd. De programma’s van Ævego worden met grote zorg en aandacht gemaakt en beveiligd. Ævego doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot informatie kunnen krijgen. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt.