Ævego Nieuws

Volg Ævego op de voet

Renovatie Tiel met behulp van werkzoekende uitgevoerd

De Hertogenwijk is na Tiel-Oost de oudste uitbreidingswijk van de stad. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw werd de wijk volgebouwd tot aan het Inundatiekanaal. Dit was voor een groot deel sociale woningbouw voor de gastarbeiders uit het Middellandse-Zeegebied die in de industrie kwamen werken. De galerij- en portiekflats werden neergezet met financiële steun van een aantal Tielse bedrijven, waaronder Daalderop en De Betuwe. In 1958 werden zes straten vernoemd naar de hertogen Adolf, Arnold, Eduard, Karel, Reinald en Willem; in 1960 kwam daar nog graaf Waltger bij (rond het jaar 900 was Tiel in bezit van graaf Waltger van Teisterbant). Kort daarna is men het gebied Hertogenwijk gaan noemen.

In 1951 kwam een groep Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen in Tiel aan. Na een 'tijdelijk' verblijf van tien jaar in woonoord Schutsluizen en De Elzenpasch, verhuisden zij in 1961 naar de Hertogenwijk en andere delen van Tiel-West. De Molukse buurt heeft een speciale status, de voormalige 'domeinwoningen' (die oorspronkelijk van de Rijksoverheid waren) worden met voorrang aan Molukse mensen toegewezen.

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw is veel werkgelegenheid in de industrie verdwenen als gevolg van mondiale verschuivingen. Een groot aantal bewoners van de Hertogenwijk moest ander werk zoeken en velen raakten werkloos. Zonder diploma's en met een beperkte kennis van het Nederlands maakten ze weinig kans op de arbeidsmarkt. Zij zijn in hun oude flats blijven wonen, maar hun kinderen verlieten in veel gevallen de wijk zodra zij zich een betere woning konden veroorloven. De laatste tien jaar vindt er een 'witte vlucht' plaats: steeds meer autochtone wijkbewoners verlaten de wijk. Hun plaats wordt veelal ingenomen door vluchtelingen en nieuwkomers. De wijk verpaupert en heeft dringend behoefte aan nieuwe impulsen.

Ævego heeft 3 complexen in beheer en heeft in samenspraak met de Gemeente Tiel en SCW tiel, die vertegenwoordigd wordt door Woonlab uit Arnhem de ontwikkeling in gang gezet voor een duurzaam renovatietraject. Het renovatietraject van de drie VvE’s is onderdeel van het project 'Werk aan de Winkel'. Het project heeft als inzet om op de korte termijn de gebouwde omgeving van het Hertogenplein (woningen, plein en winkels) naar een hoger plan te brengen, het stimuleren van de wijkeconomie, het creëren van kansen op werk voor wijkbewoners, het stimuleren van de participatie van wijkbewoners in verbetertrajecten en het bevorderen van de integratie. Dit als aanloop naar vergaande ingrepen die op de lange termijn plaats moeten gaan vinden.

Concreet heeft voor Ævego de werkzaamheden uitgevoerd aan de appartementen van 3 complexen gelegen aan de Graaf Waltgerlaan en Hertog Karellaan met behulp van werkzoekende via het werkcentrum te Tiel. De werkzoekende hebben een aantal saneerwerkzaamheden en schilderwerkzaamheden uitgevoerd onder begeleiding van een vakbekwaam betonreparateur. Concreet is een erkend leerbedrijf voor zowel uitvoerende medewerkers als kaderpersoneel en heeft van Fundeon hiervoor een certificaat ontvangen.