Ævego Nieuws

Volg Ævego op de voet

Een veilige galerij en balkon!

ONDERZOEK EN VASTLEGGING VOOR 01-07-2017.
Toevoeging in Regeling Bouwbesluit (7 dec. 2015) aangaande uitkragende galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloeren.

ANDERS GEZEGD:
"Zijn de galerij- of balkonvloeren van de woningen (gebouwd vóór 1975) vastgestort aan de binnenvloeren dan bent u verplicht om vóór 1 juli 2017 onderzoek in te stellen naar de constructieve veiligheid van deze galerij- en balkonvloeren".

HOE HERKEN IK DEZE VLOEREN ?
De in het werk gestorte galerijvloeren kragen uit, en zijn veelal aan de bovenzijde gewapend.
Een direct zichtbaar kenmerk is het ontbreken van consoles en/of staalconstructie onder de vloeren.
Er kunnen zich 2 problemen voordoen:
1: De wapening is onvoldoende / zit op de verkeerde plek.
2: de wapening is aangetast.

Afbeeldingsresultaat voor onderzoek galerijvloeren bij flatgebouwen

HOE GAAN WE DIT BIJ ÆVEGO AANPAKKEN ?
De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar gebouw. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk "in een staat te brengen, te laten komen of te houden" die niet voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

Wij als Ævego zullen een inventarisatie maken op de aanwezigheid van dit type vloeren in al onze beheer-panden.
Indien het voor uw Vereniging van Eigenaren van toepassing is zullen wij dit uitvoerig toelichten in de ALV.

Vervolgens gaan wij dit collectief (en uiteraard efficiënt) laten onderzoeken door een onafhankelijke deskundige en zullen eventueel maatregelen nemen indien gebleken is dat de veiligheid onvoldoende is.

Uiteraard alles altijd in nauw overleg tussen uw VvE en onze Technisch Beheerder !

Een veilige galerij en balkon!

Bron / afbeelding: info van Ministerie van Binnenlandse Zaken / Staatscourant jaargang 2015 nr. 45221