Ævego Nieuws

Volg Ævego op de voet

Hoogte reservefonds in de wet vastgelegd

Minister Blok heeft tijdens het jaarcongres van VvE Belang aangekondigd dat voor VvE’s reserveren voor groot onderhoud wettelijk verplicht wordt.

Met deze verplichting moet achterstallig onderhoud door onvermogen van de VvE worden voorkomen, zo is het plan. Dit plan wordt komend jaar in de wetgeving vastgelegd.

Sinds 1 mei 2005 stelt de wet al verplicht dat de VvE een reservefonds moet hebben voor andere dan reguliere jaarlijkse kosten. Over de hoogte daarvan is evenwel niets vastgelegd. Met de voorgenomen wetswijziging komt hier dus verandering in.

Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar de omvang van het reservefonds dat gehanteerd moet worden. Verwacht wordt dat een percentage van de herbouwwaarde als uitgangspunt zal worden genomen, waarvan kan worden afgeweken indien het door een deskundige partij opgesteld meerjarenonderhoudsplan daar aanleiding toe geeft.

Ævego houdt VvE’s vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit punt.